انجمن علمی دانشجویی- ریاضی
اخبار انجمن علمی ریاضی(هفته سوم فروردین 89)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

*در این هفته فعالیت های اعضای انجمن معطوف به انجام کار های باقیمانده مسابقه سراسری ریاضی که از جمله این کارها نصب پوستر ها و بنر های مسابقه بود که در روزهای 23 و 22 فروردین ماه تمامی پوستر ها در سراسر دانشگاه نصب شد.

*فرم آیین نامه مسابقه و فرم ثبت نام روی سایت در معرض دید قرار گرفت و ثبت نام اینترنتی هم در سایت samiust.ir در حال انجام است.

*برد انجمن این هفته درباره تخت جمشید و عدد پی و مهم تر از همه آشنایی با نظریه گروه ها است.

*مسابقه این هفته هم بر روی برد زده شده است.

*لیست کتاب های لاتین نمایشگاه کتاب 89 هم در انجمن در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7842.15513.fa.html
برگشت به اصل مطلب