انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
کارگاه مواد جایگزین سیمانی در بتن خودتراکم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/9 | 

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن کارگاه مواد جایگزین سیمانی در بتن خودتراکم را برگزار کرد:

بتن خود تراکم از آخرین دستاوردهای تکنولوژی بتن است . مهم ترین ویژگی این بتن آن است که نیاز به تراکم نداشته و تحت وزن خود و در قالب قرار می گیرد .واضح است که این ویژگی مهم کاربرد های فراوانی را برای این بتن ممکن می سازدکه تاکنون برای بسیاری ازمهندسان ناشناخته ودست نیافتنی می باشد . یکی از مهم ترین مشکلاتی که در استفاده عملی از بتن خود تراکم وجود دارد، آن است که به دلیل جدید بودن این تکنولوژی، هنوز شناخت دقیقی ازآن وجود ندارد و استانداردهای آن در حال تکوین می باشند .از بتن خودتراکم می توان در صنعت سبک سازی ساختمان که به نوبه خود جزو صنایع جدید ساخت و ساز در کشور ما محسوب می شود استفاده نمود .انجمن علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن در راستای همکاری با  دفتر مرکزی انجمن های علمی و اهمیت و کاربرد بتن خود متراکم در روز دوشنبه 9 آذر کارگاه مواد جایگزین سیمانی در بتن خود متراکم را در آمفی تئاتر دانشکده ی مهندسی راه آهن  برگزار کرد.در این سمینار مهندس سینا دادستان ، فارغ التحصیل از University of south wales   حضور داشتند ایشان در ابتدا تاریخچه ای از بتن خود تراکم ارائه کردند و سپس Fly Ash (خاکستر بادی) را تعریف نموده در ادامه نیز توضیحاتی پیرامون ریزساختار و مشخصات مکانیکی بتن خودتراکم ارائه نمودند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7834.45233.fa.html
برگشت به اصل مطلب