دانشکده مهندسی صنایع- دکتر هوشنگ کیانی
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر هوشنگ کیانی

AWT IMAGE مشخصات فردی:
تخصص: مدیریت بازرگانی

محل و سال اخذ مدرک: امریکا ۱۳۵۲

رتبه علمی: مربی

شماره داخلی:۳۰۱۰

websit: ie-iust.org/kiani                                 E-mail: hkiany AT iust.ac.ir

AWT IMAGE زمینه‌های تحقیقاتی
  • برنامه‌ریزی سیستمها و تاسیسات شهری
  • بررسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی
  • تعاونی ها
  • سیاستهای تولید در صنایع
  • سیستمهای اطلاعات مدیریت
برگشت به فهرست اعضای هیات علمی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5400.5941.fa.html
برگشت به اصل مطلب