دانشکده مهندسی صنایع- کنفرانسها و همایشها
پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE

  پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‏المللی لجستیک و زنجیره تامین"5th national & 3rd international Logistics & Supply Chain Conference آذر مــــاه سال جاری برگزار می‏گــــردد.

  محورهای تخصصی کنفرانس:
- مدیریت لجستیک

-لجستیک معکوس

- مدیریت جریان مالی

- مدیریت توزیع و بسته بندی

- مباحث نوین و آینده پژوهی

- محرک های مدیریت زنجیره تامین

- طراحی و توسعه شبکه زنجیره تامین

- برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد تامین

- برون سپاری و خصوصی سازی در زنجیره تامین

- مدیریت جریان اطلاعات و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

- مدیریت ارتباطات در زنجیره تامین (تامین کنندگان و مشتریان)

- مدیریت ریسک، حوادث غیرمترقبه و اختلالات در زنجیره تامین

- برنامه ریزی تولید، مدیریت موجودی، مدیریت کیفیت و زمانبندی در زنجیره تامین

- بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری با رویکرد مدیریت لجستیک و زنجیره تامین(ملی و بخشی)

 رئیس کنفرانس: دکتر مهدی غضنفری

دبیر کنفرانس: دکتر ابراهیم تیموری

دبیر عملی کنفرانس: دکتر مهدی فتح اله

دبیر اجرائی کنفرانس: مهندس محمدرضا شیخ کبیر

  آدرس وب سایت: www.conf.ilscs.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5330.24581.fa.html
برگشت به اصل مطلب