دانشکده مهندسی صنایع- حمایت از پایان‌نامه‌ها
آئین‌ نامه نحوه حمایت از پایان ‌نامـــه کارشناســی ارشـــد و رساله‌های دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

AWT IMAGE

آئین‏نامه نحوه حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکترا، مقالات علمی و پژوهشی و ISI مرتبط با صندوق توسعــــه ملی جهت بهره‏برداری اعلام می گردد. دانشجویان واجد شرایط از این تسهیلات می‏توانند به امور پژوهش (سرکار خانم شادالوئی) مراجعه فرمایند.

آیین نامه و دستورالعمل نحوه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا مقالات علمی و پژوهشی و ISI مرتبط با صندوق توسعه ملی

محورهای حمایت از پایان نامه ها و مقالات مربوط به صندوق توسعه ملی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.18093.26417.fa.html
برگشت به اصل مطلب