دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
ارائه سمینار دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/3 | 
برنامه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجویان دکتری (خرداد ماه ۱۴۰۲)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ ارائه ساعت رشته
۱ محمود
تاجیک جنگل
ارائه سمینار د.ماکوئی
د.قوسی
د. محمدی 
د.بابک محمدپور تویسرکانی 
د.صاحبی
د.سجادی
۱۴۰۲/۰۳/۹ ۱۲:۳۰
کلاس ۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار باتری‌های لیتیوم-یون در یک محیط غیرقطعی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.73488.fa.html
برگشت به اصل مطلب