دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/21 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (اردیبهشت ماه ۱۴۰۲)
 
نام دانشجو شماره دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
الهام زیار ۹۹۸۷۳۰۶۷ دفاع از موضوع رساله د.تیموری د.مهدی بشیری
د.غلامیان
د.حسینی‌مطلق
د.قنادپور
د.علی حسین‌زاده کاشان
د. رضا رمضانیان
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۵
کلاس ۳۰۱
لجستیک و زنجیره تأمین
عنوان
پایان نامه
طراحی شبکه دو لایه‌ای مسیریابی کشتیرانی به منظور ایجاد توازن کانتینرهای خالی در بنادر مبتنی بر استراتژی قیمت‌گذاری و همکاری با در نظر گرفتن عدم قطعیت
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.72449.fa.html
برگشت به اصل مطلب