دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/29 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (تیر ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
۱ نیما حیدری دفاع از موضوع رساله دکتر میرزامحمدی دکتر امیری دکتر سجادی دکتر تیموری دکتر عباس احمدی
دکتر بابک ابراهیمی
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۱
کلاس ۳۰۱
لجستیک و زنجیره تأمین
عنوان
پایان نامه
پیش بینی روند حرکتی قیمت رمز ارزها با تأکید بر الگوریتم های یادگیری ماشین مبتنی بر توجه

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.67534.fa.html
برگشت به اصل مطلب