دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (خرداد ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت رشته
۱ سارا
نوع‌دوست
پیش دفاع دکتری دکتر سیدحسینی
دکتر پیشوایی
- دکتر ماکوئی
دکتر برزین‌پور
دکتر ابوالفضل میرزازاده
دکتر علی
بزرگی امیری
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۵ کلاس۳۰۱ مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
برنامه‌ریزی یکپارچه تدارکات و مسیریابی امداد تحت عدم قطعیت پویا در بستر سامانه اطلاعات برخط

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.67464.fa.html
برگشت به اصل مطلب