قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار کنفرانس‌ها و همایش‌ها
هفتمین کنفرانس بین‌المللی محاسباتی مکانیک سیالات و جامدات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

هفتمین کنفرانس بین‌المللی محاسباتی مکانیک سیالات و جامدات 

14-12 جون 2013

M.I.T کمبریج امریکا

این کنفرانس بر روی موضوعات مرتبط با متافیزیک و مسائل چندمقیاسی تکیه دارد. اهداف این کنفرانس عبارتند از:

    1- ایجاد ارتباط بین اساتید از دانشگاه‌ها و پژوهشگران از صنعت

    2- ارائه ادبیات فنی به پژوهشگران جوان

    3- ارتقاء تراز مدل‌سازی ریاضی و حل‌های عددی برای مکانیک جامدات، مکانیک سازه‌ها و موضوعات متافیزیک و مسائل چندمقیاسی

موضوعات مطرح در کنفرانس عبارتند از:

  • مکانیک هوافضا
  • مکاترونیک
  • سازه‌های تیرگونه و صفحه‌ای
  • مکانیک میکرو و نانو
  • سیستم‌های آشوب
  • کامپوزیت‌ها
  • مکانیک تماس
  • دینامیک مولکولی
  • مکانیک پیزوالکتریک

و موضوعاتی از این قبیل ....

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10636.23445.fa.html
برگشت به اصل مطلب