تحصیلات تکمیلی دانشگاه- آخرین اخبار
قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور (ارشد و دکتری)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/30 | 

به‌نام خدا

به اطلاع کلیه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور می‏‌رساند جهت انجام درخواست خروج از کشور ابتدا در قسمت پیشخوان خدمت در سامانه گلستان و از طریق "درخواست خروج از کشور دانشجویان" درخواست خود را ثبت نموده و گردش کار ایجاد شده را به تایید دانشکده یعنی به‌ترتیب کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، استاد راهنما (اگر تعریف شده باشد) و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برسانند (در مورد دانشجویان دوره‌های پردیس و آموزش الکترونیکی، تایید واحد مربوطه نیز الزامی است). پس از اخذ تاییدیه‌های مذکور، نسبت به ثبت درخواست در سامانه خدمات وظیفه عمومی به آدرس https://services.epolice.ir اقدام گردد.
 

مهم: دانشجویانی که در نیمسال جاری ثبتنام ندارند و همچنین دانشجویانی که از پایان‌نامه خود دفاع کردهاند، نمیتوانند تقاضای خروج از کشور داشته باشند و چنانچه درخواستی ثبت نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکته:

۱- جهت ورود به سامانه خدمات وظیفه عمومی، کد ملی و کد سخا مورد نیاز است که کد سخا در برگه مجوز ثبت‌نام موقت صادره از پلیس ۱۰+ (در پاسخ به درخواست معافیت تحصیلی) قید شده است. هچنین جهت دریافت کد سخا می‌توان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه نمود.
۲- برای اخذ گذرنامه یا تمدید آن (حتی بدون انجام خروج از کشور) نیز باید درخواست خروج از کشور ثبت گردد.
۳- دانشجویانی که بدلایل علمی، فرصت مطالعاتی، طرح مشترک و دوره‌های کوتاه مدت قصد خروج از کشور را دارند، پس از درخواست خروج از کشور در سامانه گلستان، باید به کارشناس مربوط به رشته خود در اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه کرده و نامه خروج از کشور برای آنها صادر شود؛ بنابراین نیازی به ثبت درخواست در سامانه خدمات وظیفه عمومی نمی‌باشد.
 

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-52.9973.45987.fa.html
برگشت به اصل مطلب