تحصیلات تکمیلی دانشگاه- خانم رحیمی
کارشناس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

   

  نام و نام خانوادگی: خانم فهیمه رحیمی

  سمت: کارشناس مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی برق و مواد

  تلفن: ۷۳۲۲۵۵۴۴

  ایمیل: rahimi_f AT iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-52.10355.17889.fa.html
برگشت به اصل مطلب