امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- دل نوشته 1
کدام شهید . . .

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

AWT Bullet

  یاران غریبانه رفتند؛ اما هنوز بوی عطر جانمازشان شعر سپید یاس را می‌سراید.

یاران رفتند و هنوز نام و یادشان زینت‌بخش کوچه‌های شهر است.

  ... و، من و تو،!

AWT Bullet

  در این ساحل باشکوه و امن آنان ایستاده‌ایم و در این حضور عطرآگین و آسمانی‌شان در آرامشیم و از سرخی آنان دشت‌های‌مان سرخ و لاله‌گون است.

  آنان مردان همیشه جاویدان این دیار دلیرانند. آنان آینه‌های تمام‌نمای راه عزت و شرف من و تواند. ... نگاه کن! نور از پیشانی‌های به خاک افتاده آنان می‌طرواد. 

برخیز! دست در دست هم دهیم و در امتداد مهر بمانیم!

 

AWT Bullet

AWT IMAGE                     AWT IMAGE                      AWT IMAGE

تقدیم به

علی اکبر حسین

  ای کوکب همیشهء خیمه ، سفر مکن

  باشد برو ، ولی جگرم را خبر مکن

  این قامت تو ، پیر شُدم تا بزرگ شد

  دیگر به جان ِ عمّه مرا پیر تر مکن

  جائی زمین بیفت، که عمّه نبیند ات

  این خواهر ِ غریب مرا ، خون جگر مکن

  از من مخواه ! جمع کنم پیکر تو را

  هرگز چنین معامله ای با پدر مکن

 

 

AWT IMAGE    AWT IMAGE       AWT IMAGE      AWT IMAGE  

  من رهبر یک نسل و فرهنگی جوانم             در نینوا دانشکده ایجاد کردم ...

 

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.10822.22978.fa.html
برگشت به اصل مطلب