امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- تماس با دفتر
تماس با درفتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

آدرس ما:

دانشگاه علم وصنعت-روبروی آمفی تئاترروباز

دفتراموردانشجویان  شاهدوایثارگر

تلفن:77240357-77240409

داخلی:2216-2217

Email: shahed@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find-5.10708.18847.fa.html
برگشت به اصل مطلب