معاونت اداری و پشتیبانی- اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب سرپرست اداره اعتبارات و تعهدات امور مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با حکم مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ معاون اداری ـ مالی و مدیریت منابع دانشگاه، سرکار خانم مریم جلالپور به عنوان سرپرست اداره اعتبارات و تعهدات امور مالی دانشگاه منصوب گردیدند.

معاون اداری ـ مالی و مدیریت منابع دانشگاه در این حکم برای ایشان توفیق روزافزون در جهت خدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسألت نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-48.4338.57046.fa.html
برگشت به اصل مطلب