مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سایر امور فرهنگی کارکنان
تابستانی جذاب برای فرزندان اساتید و کارکنان_ اطلاعیه شماره۱ / ۲۰خرداد۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/20 | 

تابستانی جذاب برای فرزندان اساتید و کارکنان
https://drive.iust.ac.ir/index.php/s/xNwtQTtdWQfBMEP
از طریق لینک بالا اول کلیپ را ببینید...
«تیرماهی برای خلاقیت»
سرفصل دوره، فرم ثبت نام و جدول هزینه در اطلاعیه بعدی...

مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.14973.74608.fa.html
برگشت به اصل مطلب