معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
پرداخت تشویقی فرزندآوری سال ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/29 | 
در پی تصویب قانون حمایت جوان سازی جمعیت، برای سومین سال متوالی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام به تشویق همکارانی که در سال ۱۴۰۲ صاحب فرزند شدند نموده است. این مبلغ فقط شامل همکاران صاحب فرزند جدید نبوده و به کسانیکه در این سال متاهل شده اند نیز مبلغی تعلق گرفته است. همچنین همکارانیکه برای سومین بار صاحب فرزند شده اند، مبلغی اضافه بر مبلغ اصلی دریافت کردند. امید است این حمایت حداقلی باعث ایجاد انگیزه برای پیشبرد قانون جوان سازی جمعیت باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.77269.fa.html
برگشت به اصل مطلب