معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
گزارش اردوی نیاوران و موزه سینما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/12 | 
اردوی مشاوره ای اجتماعی بازدید از موزه سینما و کاخ نیاوران ویژه خوابگاه دختران توسط مرکز مشاوره برگزار شد. در این اردو که پنجشنبه 3/12/91 از ساعت 8:30 برگزار گردید 28 نفر از دانشجویان حضور داشتند. ضمن پذیرائی مختصر در اتوبوس ابتدا از موزه سینما واقع در خ ولیعصر(عج) بازدید بعمل آمد. در موزه سینما بازدید از مدارک مربوط به اولین فیلم های سینمای ایران، سیر تحول وسایل مورد استفاده در سینمای ایران، اولین فیلم های تاریخ سینما و ... انجام پذیرفت.

  سپس برنامه بازدید از مجموعه نیاوران اجرا گردید. از مجموعه نیاوران دیدار از کاخهای صاحبقرانیه، حوضخانه صاحبقرانیه و کاخ اصلی انجام شد. گفت و گو پیرامون اعتماد به نفس نیز توسط سرکار خانم دکتر فرزین راد مشاور مرکز مشاوره در مجموعه نیاوران برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.27693.fa.html
برگشت به اصل مطلب