معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
جلسات گفتگو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/2 | 

مرکز مشاوره جلسات گفتگوی طرح زندگی به توان 2 را با هدف آشنایی با انواع موادمخدر، عوارض و پیامدهای آن در خوابگاههای دانشجویی برگزار می کند.

جلسه مهارتهای مقابله ای  چهارشنبه 29/9/91 ساعت 30/19 الی 30/20 حسینیه خوابگاه فرجام توسط آقای شرفی

جلسه آشنایی با انواع موادمخدر سه شنبه 5/10/91 ساعت  30/19 الی 30/20 حسینیه خوابگاه پسران مدرس: آقای سلیمی

جلسه مهارتهای مقابله ای چهارشنبه 6/10/91 ساعت  30/19 الی 30/20 حسینیه خوابگاه پسران مدرس: آقای قره داغی

جلسه مهارتهای مقابله ای شنبه 2/10/91 ساعت  30/19 الی 30/20 حسینیه خوابگاه مجیدیه مدرس: آقای میرزایی

جلسه آشنایی با انواع موادمخدر یکشنبه 3/10/91 ساعت  30/19 الی 30/20 حسینیه خوابگاه مجیدیه مدرس: آقای سلیمی

از دانشجویان عزیز دعوت می گردد در زمانهای اعلام شده در حسینیه خوابگاه حضور بهم رسانند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://www.iust.ac.ir/find-41.3455.26855.fa.html
برگشت به اصل مطلب