مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
گزارش اردوی کاخ سعدآباد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/22 | 
🔰مرکز مشاوره و سبک زندگی، در روز پنچ شنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۳ اردوی کاخ سعد آباد را با حضور دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خوابگاه خواهران برگزار نمود. 
✅در این برنامه، بازدید از چهار موزه از مجموعه سعدآباد شامل کاخ سبز، موزه ملت، موزه برادران امیدوار و موزه هنرهای زیبا، همراه با توضیحات راهنمای هر موزه درباره آثار باستانی موجود در آن، انجام گرفت. 
✅از ابتدای اردو با توجه به شروع بارش رحمت الهی، دانشجویان با استفاده از اتوبوس های موجود در محوطه کاخ، از موزه سبز بازدید به عمل آوردند. سپس در موزه برادران امیدوار حضور یافته و همراه با توضیحات راهنمای موزه، به بازدید از عکسهای موجود در کاخ پرداختند. 
✅در ادامه با پیاده روی به سمت موزه ملت و هنرهای زیبا و استفاده از فضای این دو موزه، بازدید از مجموعه سعدآباد پایان یافت.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.78011.fa.html
برگشت به اصل مطلب