مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
گزارش اردوی کاخ سعدآباد پسران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/10 | 
مرکز مشاوره و سبک زندگی در روز پنچ شنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۶ اردو کاخ سعد آباد را برگزار نمود. در این اردو که دانشجویان کارشناسی و ارشد خوابگاه حکیمیه در آن حضور داشتند، بازدید از ۵ موزه از مجموعه سعد آباد کاخ سبز، ملت،برادران امیدوار، خودروهای سلطنتی و هنرهای معاصر به عمل آمد.
در کنار برنامه بازدید ، کارگاه آموزشی کمال گرایی در فضای باز مجموعه برگزار و یک ساعت نیز در داخل کاخ پیاده روی انجام شد. کارگاه آموزشی آشنایی با روش های مقابله با کمال گرایی توسط جناب آقای دکتر قادری مددکار مرکز مشاوره دانشگاه، برای دانشجویان حاضر در اردو برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی، ابتدا به تعریف کمال گرایی، سپس به بررسی عوامل موثر بر آن پرداخته شد و در بخش بعد، روش های پیشگیری و مقابله موثر با آن بیان گردید. از جمله مهمترین راهکارهایی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت می توان به ارتباط کمال گرایی با اهمال کاری، عدم مقایسه خود با گذشته، تفکیک کار از موفقیت، به اتمام رساندن فعالیت های ناتمام، عدم ترس از اشتباه کردن، پذیرش متوسط بودن و تغییر نظام ارزشی اشاره نمود. در این کارگاه آموزشی دانشجویان مشارکت فعال و قابل توجهی داشته و نظرات و چالش های خود را در جلسه آموزشی عنوان کردند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.77846.fa.html
برگشت به اصل مطلب