مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
کارگاه ارتقاء تحصیلی مشروطی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/12 | 

 

AWT IMAGE

 

کارگاه ارتقاء تحصیلی ویژه دانشجویان دارای 2 ترم مشروطی روز پنجشنبه 9/2/95 در سالن کنفرانس مرکز مشاوره برگزار گردید. با توجه به این که این گروه از دانشجویان در معرض خطر اخراج از دانشگاه بوده و دارای افت تحصیلی آشکار می­باشند برنامه ارتقاء تحصیلی برای ایشان پیش بینی گردیده است. در این برنامه ضمن بررسی علت عدم موفقیت تحصیلی، دانشجو به مشاورین مرکز ارجاع شده و در کارگاههای ویژه ای نیز شرکت می نمایند دراین کارگاهها مطالبی مانند: قوانین و مقررات تحصیلی، علل افت تحصیلی و راهکارهای مقابله، مدیریت زمان و برنامه ریزی ارائه می گردد.

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.45257.fa.html
برگشت به اصل مطلب