مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
کارگاه اعتیاد در خوابگاهها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/31 | 
AWT IMAGE
در نیمه دوم فروردین کارگاه باورهای اشتباه پیرامون سوء مصرف مواد روانگردان، توسط آقای سلیمی (کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرکز مشاوره) به شرح ذیل در خوابگاه ها برگزار گردید. تاریخچه ای از مصرف مواد، باورهای مختلفی نظیر: مواد یعنی تفریح، با یکبار مصرف کسی معتاد نمیشه، مواد برای درمان خوبه، همه مصرف می کنند و ... از برنامه های ارائه شده در این کارگاه بوده که هرکدام به صورت مستدل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
                                       
                                      
 

ردیف

 
 

تاریخ

 
 

مخاطب

 
 

تعداد حضار

 
 

1

 
 

16/1

 
 

خوابگاه فرجام

 
 

13

 
 

2

 
 

18/1

 
 

" پسران

 
 

28

 
 

3

 
 

22/1

 
 

" مجیدیه

 
 

20

 
 

4

 
 

23/1

 
 

" جشنواره

 
 

15

 
 

5

 
 

24/1

 
 

" رشید

 
 

16

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.45122.fa.html
برگشت به اصل مطلب