مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
هیجدهمین همایش*

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

هیجدهمین همایش خانواده و دانشگاه پنج شنبه 21/2/91 از ساعت 30/8 الی 16 توسط مرکز مشاوره برگزار می گردد. این همایش با حضور اولیای دانشجویان ورودی 90 در مجتمع امام خمینی برگزار می شود. هدف از این همایش ایجاد ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه و اولیاء و بهره مندی از نظرات و پیشنهادات آنها است.اهم برنامه ها به شرح زیر می باشد:

میزگرد پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه

سخنرانی کلیدی یکی از اساتید برجسته روان شناسی کشور همراه با پرسش و پاسخ

کارگاههای تخصصی با مشاورین و روان شناسان تحصیلی، بالینی، ازدواج، مذهبی و ...

برنامه های بعدی متعاقباً ارسال می گردد

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.24228.fa.html
برگشت به اصل مطلب