دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار و اطلاعیه ها
فرم تعهد پرداخت شهریه دانشجویان نوبت دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/3 | 
باتوجه به الزامی شدن فرم " تعهد پرداخت شهریه" برای دانشجویان نوبت دوم، با دانلود فرم از اینجا، آن را تکمیل نموده و تصویر نسخه امضاء شده را به آدرس ایمیل cporiust.ac.ir ارسال فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.3164.67880.fa.html
برگشت به اصل مطلب