دفتر برنامه ریزی درسی- اخبار و اطلاعیه ها
برای اولین بار درکشور، راه اندازی رشته-گرایش مهندسی پزشکی-مهندسی عصبی شناختی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
 بر اساس برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه ی توسعه ی رشته گرایش­های دانشگاه علم و صنعت ایران و پس از بررسی و تصویب موضوع در شوراهای ذی ربط دانشگاه و وزارت متبوع، برای اولین بار در کشور مجوز لازم برای اجرای دوره و پذیرش دانشجو در رشته-گرایش مهندسی پزشکی-مهندسی عصبی شناختی توسط معاونت آموزشی دانشگاه اخذ گردید.
شایان ذکر است که مهندسی عصبی-شناختی یک گرایش جدید بینارشته ای است که ابعاد مختلفی در زمینه های مهندسی پزشکی، علوم اعصاب، روانشناسی، توانبخشی، مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق را در بر می گیرد و درحال حاضر در تعداد محدودی از دانشگاه های برتر جهان ارائه می گردد. در این گرایش با ترکیب دانش مهندسی پزشکی با تجربیات و مشاهدات موجود در علوم اعصاب شناختی، به آنالیز، طراحی، ارتقا و ارزیابی سیستمهای پیچیده عصبی-شناختی پرداخته می شود. در این دوره دانش آموختگان بطور عمیق با نحوه بکارگیری روش های مهندسی در بررسی سـازوکارسیستم عصبی انسان آشنا شـده و توانمندی های لازم را بـرای گسـترش فناوری های عصبی در تشـخیص، درمـان و توانبخشی پیـدا خواهند کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.3164.64789.fa.html
برگشت به اصل مطلب