امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
آمار رشد نشریات دانشجویی در سه سال اخیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1388/1/30 | 

  آمار رشد نشریات دانشجویی در سه سال اخیر

 

  براساس آمار موجود در دبیرخانه نشریات دانشجویی، روند رشد نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران در سه سال اخیر به شرح ذیل بوده است:‌

 

  سال

  تعداد نشریات دانشجویی دارای مجوز

  A3 دورو

  A4 دورو

  تیراژ

  هزینه (ریال)

  1385

  71

  158.288

  105.615

  94.000

  103.267.000

  1386

  93

  195.917

  187.781

  100.444

  164.495.450

  1387

  121

  231.126

  195.906

  127.751

  192.652.100

 

  همچنین آمار موجود نشان می دهد بالاترین حجم انتشار یافته نشریات به ترتیب مربوط به نشریات زیر بوده است:

  سال 1386

  1- نشریه کورسو، 68.327 برگ A4 دورو، 17.081.750 ریال

  2- نشریه خانه متروک، 20375 برگ A3 دورو، 12.225.000 ریال

  3- نشریه صبح، 13.947 برگ A3 دورو، 8.360.850 ریال

  4-نشریه chat  ، با 13،580  برگ A3 و A4 دورو، 8.148.000 ریال

  

  سال 1387

  1- نشریه کورسو، 105.038، برگ A4 دورو، 26.259.500 ریال

  2- نشریه صبح، 22.627، برگ A3 دورو، 12.000.000 ریال

  3- نشریه پویش، 15.828، برگ A3 دورو، 9.496.800 ریال

  4- نشریه خانه متروک، 15.259، برگ A3 دورو، 9.155.400 ریال

  5- نشریه آفتاب شب، 33.286، برگ A4 دورو، 8.532.500 ریال

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.5784.9638.fa.html
برگشت به اصل مطلب