دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های آموزشی
زمان تصویب و روند برگزاری سمینار و پایان‌نامه کارشناسی ارشد 1392 و 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/6 | 

  اطلاعیه به تمام دانشجویان کارشناسی ارشد

  جدول زمانی روند سمینار و پایان نامه

  برای ورودی‌های مهر ماه 1392 و 1393 برای تمام سیستم‌های آموزشی (روزانه - پردیس - مجازی)

  (طبق مصوبه شورای آموزشی - پژوهشی دانشکده مورخ 8/10/93)

ردیف

موضوع

تاریخ

برای ورودی مهرماه

1

  ارائه پیشنهاد موضوع سمینار به مدیر محترم گروه مربوطه

  حداکثر 30 مهر ترم سوم

2

  تائید گروه آموزشی مربوطه برای موضوع سمینار

  حداکثر 15 آبان ترم سوم

3

  جلسه دفاع از سمینار

  حداکثر 15اردیبهشت ترم چهارم

4

  ارائه پیشنهاد موضوع پایان نامه به مدیر گروه

  حداکثر 15 آبان ترم سوم

5

  تائید گروه آموزشی برای موضوع پایان نامه

  حداکثر 30 آذر ترم سوم

6

  تائید فرم استمرار در تحقیق پایان نامه توسط استاد راهنما

  (نوبت اول)

  حداکثر 30 دی ترم سوم

7

  تائید فرم استمرار در تحقیق پایان نامه توسط استاد راهنما

  (نوبت دوم)

  حداکثر 30 خرداد ترم چهارم

8

  تائید فرم استمرار در تحقیق پایان نامه توسط استاد راهنما (نوبت سوم)

  حداکثر 31 شهریور ماه ترم چهارم

9

  زمان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

  طبق جدول مصوب دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.9936.35591.fa.html
برگشت به اصل مطلب