دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های پژوهشی
برگزاری سمینار آموزشی تحت عنوان «پیشگیری از سرقت علمی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/15 | 

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران در نظر دارد سمینار آموزشی تحت عنوان «پیشگیری از سرقت علمی» توسط دکتر حسن ملکی تبار، عضو هیأت علمی این دانشکده برگزار نماید. این جلسه به‌صورت مجازی در روز سه‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد. حضور در جلسه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال ۱۴۰۱ الزامی می‌باشد.
لینک ورود به جلسه مجازی: meetingvc.iust.ac.ir/civil-tavakoli

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10170.69286.fa.html
برگشت به اصل مطلب