دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های پژوهشی
تندیس ارزشمند پروفسور علی کاوه ساخته شده توسط آکادمی علوم ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/3 | 
به منظور بزرگداشت و به پاس خدمات علمی و ارزشمند جهانی پروفسور علی کاوه، تندیس ساخته شده توسط آکادمی علوم ایران در پارک کتابخانه ملی نصب گردید. دانشکده مهندسی عمران از تلاش‌ها و پی‌گیری‌های علمی ایشان در جهت سربلندی این دانشکده و این سرزمین صمیمانه سپاسگزاری می‌نماید و برایشان سلامتی و موفقیت روزافزون آرزومند است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10170.66479.fa.html
برگشت به اصل مطلب