دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های پژوهشی
نقش دکتر علی کاوه در انتشارات علمی جهانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/16 | 
AWT IMAGE آقای دکتر علی کاوه اخیراً به عضویت هیأت تحریریه مجله Advances in Engineering Software (Elsevier) درآمدند. این انتخاب ارزشمند جهانی را به ایشان صمیمانه تبریک عرض می‌نماییم.
ایشان  در حال حاضر سردبیر مجلات Asian Journal of Civil Engineering (Springer)،
International Journal of Optimization in Civil Engineering (BHRC and IUST)
بوده و سردبیری وابسته مجلات Structures (Elsevier) ،Periodica Polytechnica ،Civil Engineering (Budapest University)  و
Scientia Iranica ،Civil Engineering Transaction (Sharif University) را بر عهده دارند.
نامبرده عضویت هیأت تحریریه مجله Computers and Structures (Elsevier) و مجله معماری صفّه و مجله آموزش مهندسی ایران را نیز بر عهده دارد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10170.66343.fa.html
برگشت به اصل مطلب