دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعیه‌های عمومی
انتصاب رئیس دانشکده مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | 
به موجب حکم شماره ۱/۱۱۹۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس محترم دانشگاه، دکتر مرتضی رئیسی به مدت ۲ سال به سمت رئیس دانشکده مهندسی عمران منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.10026.69163.fa.html
برگشت به اصل مطلب