اداره تربیت بدنی- منو مخفی
فرم چک لیست اعزام تیم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    فرم چک لیست مراحل اعزام گروه های ورزشی به مسابقات برون دانشگاهی 

  ردیف

 

 

  مراحل اعزام به ترتیب توالی و الویت  

 

  وضعیت اقدام

 

  علت عدم انجام

 

 

  انجام شد

 

 

  تاریخ انجام

 

 

  انجام نشد

 

 

  1

 

 

اعلام آمادگی قطعی طبق فرم مربوط به میزبان

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  2

 

 

تهیه معرفی نامه تیم (گواهی 3 امضاء)

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  3

 

 

نامه معرفی تیم یا اعضاء به مرکز بهداشت و درمان

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  4

 

 

تهیه معرفی نامه جهت اخذ گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار به مدیریت آموزش

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  5

 

 

تهیه نامه دست نویس برای حسابدار و کارپرداز حوزه

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  6

 

 

تهیه نامه دست نویس برای انباردار حوزه

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  7

 

 

پیگیری مراحل دریافت فیش واریز سرانه و بیمه ورزشی توسط حسابدار

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  8

 

 

پیگیری تحویل تنخواه به سرپرست تیم توسط حسابدار

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  9

 

 

پیگیری مراحل تهیه بلیط ایاب و ذهاب توسط کارپرداز

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  10

 

 

پیگیری مراحل تحویل البسه به اعضای تیم توسط انباردار

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  11

 

 

پیگیری مراحل خرید البسه ورزشی توسط کارپرداز و تحویل آن به انباردار

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  12

 

 

پیگیری مراحل تحویل البسه به اعضای تیم توسط انباردار پس از انجام مرحله 11

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  13

 

 

پیگیری مراحل تأمین وسیله نقلیه جهت اعزام تیم به ترمینال، راه آهن یا فرودگاه

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4856.10138.fa.html
برگشت به اصل مطلب