اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
نتایج مسابقات طناب زنی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/30 | 

نفرات برترمسابقات  طناب زنی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی
:
نفر اول : عارفه مومنی 
نفر دوم : زهرا اکبری 
نفر سوم : هاجر قاسمی
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.76251.fa.html
برگشت به اصل مطلب