اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
برگزاری همایش پیاده روی دانشجویان دختر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/6 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

همایش پیاده روی دانشجویان دختر  با حضور جمعی از دانشجویان دختر در تاریخ 95/2/5 ساعت 7 صبح  از درب خوابگاه دختران تا استادیوم  ورزشی به مدت یک ساعت  همراه با ورزش صبحگاهی بر گزار گردید . در پایان این  مراسم با حضور جناب آقای دکتر اکبری (معاون محترم دانشجویی)، جناب آقای دکتر سیفی (مدیر محترم تربیت بدنی ) ، جناب آقای نورورزی (معاون محترم تربیت بدنی ) به تعدادی از دانشجویان  به قید قرعه جوایز نقدی اهدا گردید.

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.45161.fa.html
برگشت به اصل مطلب