دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار جاری و اطلاعیه ها
انتصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
باحکم ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد ، جناب آقای دکتر وفامهر به عنوان "عضو وابسته(افتخاری) دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد "منصوب شدند . حکم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.7953.60283.fa.html
برگشت به اصل مطلب