دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار
نشستی با موضوع «روش های بازیافت آب، راهبردی اصولی برای مدیریتی بحران آب»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 
بحران کم آبی که امروزه سطح زمین را فراگرفته، آسیب ها و تهدیدات جدی را برای مردم در سراسر کره زمین ایجاد نموده است. با توجه به اهمیت موضوع، آزمایشگاه محیط و ساختمان دانشکده علم و صنعت ایران، نشستی با موضوع «روش های بازیافت آب، راهبردی اصولی برای مدیریتی بحران آب»،سه شنبه مورخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ در آمفی تئاتر دانشکده معماری برگزار خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.7952.73438.fa.html
برگشت به اصل مطلب