دانشکده معماری و شهرسازی- مهسا، ضرابی الحسینی
مهسا ضرابی الحسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/26 | 
مشخصات
نام و نام خانوادگی محل اشتغال رتبه علمی
مهسا ضرابی الحسینی -

دروس نیمسال جاری
 
شماره درس عنوان درس مقطع رشته
۱۸۱۲۴۰۰-۴۸ کارگاه  طراحی تمرین های مسکن کارشناسی ارشد معماری

تحصیلات
دانشگاه محل تحصیل رشته و گرایش
کارشناسی دانشگاه علم و صنعت معماری
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت معماری-مسکن
دکترا دانشگاه علم و صنعت معماریانتشارات منتخب (لطفا حداکثر ۵ مورد ذکر شود)
نوع عنوان محل نشر تاریخ نشر
مقاله COVID-۱۹ and healthy home preferences: The case of apartment residents in Tehran Journal of Building Engineering ۲۰۲۱
Usage of lifestyle in housing studies: a systematic review paper Journal of Housing and the Built Environment ۲۰۲۲
Sys‌tematic Review of Research Trends in Lifes‌tyle and Housing International Journal of Architecture and Urban Development ۲۰۲۱
تأثیر شیوه زندگی بر سازمان فضایی خانه مطالعه موردی: شهرستان ارومیه معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۴
کتاب الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه زندگی در گذرزمان وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۶
درآمدی برالگوی مسکن مراغهبا توجه به شیوه زندگی در گذرزمان وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۶

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.19980.69848.fa.html
برگشت به اصل مطلب