گروه معارف- اخبارآموزشی
اخبار مرتبط باگروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/18 | 
دکتر احمدرضا شاه علی عضو محترم هیأت علمی گروه معارف اسلامی در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۲۳/آبان/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
بدینوسیله ، احراز  این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن گروه تبریک عرض می نماییم.
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف:
http://idea.iust.ac.ir/find-25.7735.69020.fa.html
برگشت به اصل مطلب