دانشکده شیمی- دانشکده
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس دانشکده: تهران - میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده شیمی - کد پستی ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶

شماره مستقیم: ۷۷۴۹۱۲۰۴ - ۷۷۲۴۰۵۱۶ - ۷۷۲۴۰۵۱۷

شماره داخلی:۸۳۰۰ - ۸۳۰۱-۸۳۰۲

شماره فکس: ۷۷۴۹۱۲۰۴

آدرس پست الکترونیکی: chemistryiust.ac.ir

برقراری ارتباط

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-20.1817.1330.fa.html
برگشت به اصل مطلب