دانشکده مهندسی راه آهن- آزمایشگاه‌های تحقیقاتی
روسازی پیشرفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مدیر آزمایشگاه روسازی پیشرفته : دکتر جبار علی ذاکری

 

 شماره تماس: 9-77451500   داخلی3517

  آدرس ایمیل :   zakeri AT iust.ac.ir

  AWT IMAGE

 

 هدف:

 با توجه به وجود آزمایشگاه آموزشی روسازی هدف آن است که با تجهیز آزمایشگاه موجود بخش پژوهشی آن تقویت گردد. در این راستا امکاناتی جهت انجام آزمایشات دینامیکی روی ادوات روسازی اعم از ریل، تراورس، پدر زیر ریل، پابندی بالاست مدنظر می باشد. در صورت تجهیز این آزمایشگاه امکان کنترل کیفی ادوات و اجزاء روسازی در انواع خطوط ریلی، روسازی و بویژه پر سرعت (High Speed) خواهد بود.


آزمایشهای قابل انجام و تجهیزات موجود در آزمایشگاه روسازی خط:

ردیف

نام دستگاه

1

دستگاه اندازه گیر خط

AWT IMAGE

2

سختی سنجی فولاد ریل

AWT IMAGE

3

دستگاه اندازه گیری کاریوگیشن

AWT IMAGE

4

دستگاه برش ریل

AWT IMAGE

5

دستگاه سوراخ کن ریل

AWT IMAGE

6

دستگاه اندازه گیری

سایش ریل

AWT IMAGE

7

تست بارگذاری صفحه

AWT IMAGE

8

جک بارگذاری 30 تن

AWT IMAGE

9

دستگاه اندازه گیری سختی پد و پابند

AWT IMAGE

10

دستگاه اندازه گیری مقاومت جانبی خط(STPT)

AWT IMAGE

11

الک دانه بندی مصالح بالاست

AWT IMAGE

12

دستگاه آزمایش ضربه

مصالح بالاست

AWT IMAGE

13

دستگاه آزمایش میکرودوال

AWT IMAGE

14

دستگاه آزمایش لس آنجلس

AWT IMAGE

15

کولیس تعیین اندازه ذرات سنگدانه ها

AWT IMAGE

16

کولیس تعیین ابعاد سنگ دانه های طویل

AWT IMAGE

17

کولیس تعیین ابعاد سنگدانه ها

AWT IMAGE

18

تعیین وزن مخصوص مصالح

AWT IMAGE

19

کولیس تعیین ابعاد سنگ دانه های کروی و گردگوشه

AWT IMAGE

20

بالن مورد استفاده در تعیین درصد جذب آب مصالح

AWT IMAGE

21

دستگاه اندازه گیری درجه حرارت و درز ریل

AWT IMAGE

22

دستگاه اندازه گیر پارامترهای هندسی خط

AWT IMAGE

23

موتور پیچ بند

AWT IMAGE

24

موتور پیچ بند

AWT IMAGE

25

دستگاه سوراخ کن ریل

AWT IMAGE

26

دستگاه ریل ساب

AWT IMAGE

27

کمپرسور

AWT IMAGE

28

دستگاه ریل گرم کن

AWT IMAGE

29

دستگاه زائده بر جوش ریل

AWT IMAGE

30

گلدانی جوش ترمیت

AWT IMAGE

31

تست بارگذاری صفحه

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.14248.35359.fa.html
برگشت به اصل مطلب