دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
انتصاب شایسته مدیر امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/15 | 

AWT IMAGE

جناب آقای دکتر بیژن غفاری انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه تبریک عرض نموه و توفیق بیشتر جنابعالی را در ارائه خدمات ارزشمند به جامعه دانشگاه از خداوند بزرگ خواستاریم.

اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده فیزیک

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-17.11886.45392.fa.html
برگشت به اصل مطلب