دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
۹۹/۱۲/۱۳ سخنرانی علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 دانشکده مهندسی مکانیک در راستای طرح همکاری
با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می کند:


 

سخنرانی علمی (وبینار):
 

بررسی رشد ترک در مواد سنگی ناهمسانگرد –  با کاربرد در استخراج انرژی زمین گرمایی
 

جناب آقای دکتر مرتضی نجاتی
دانشگاه ETH سوییس

Swiss Competence Center for Energy Research, ETH Zurich, Switzerland 


دوشنبه  ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۰

لینک ورود به اتاق مجازی سخنرانی:


شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.6841.62904.fa.html
برگشت به اصل مطلب