دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
11/10/90 جدول زمان بندی مصاحبه دکترا سال 90 - نوبت دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه زمانی و ساعت مصاحبه داوطلبان پذیرش دوره دکتری 1390

  دانشکده مهندسی مکانیک

 (نوبت دوم)

مصاحبه علمی داوطلبان نوبت دوم دوره دکترا دانشکده مهندسی مکانیک، شامل سه گروه تبدیل انرژی، ارتعاشات و جامدات در دو نوبت صبح و عصر روز چهارشنبه 14/10/90 در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می گردد. اسامی و جدول زمانبندی در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

توجه:

داوطلبان گرامی توجه داشته باشید ارائه مستندات کلیه موارد عنوان شده در فرم اطلاعات داوطلبان الزامی باشد. عدم ارائه مستندات منجر به کسر امتیاز شده و زمان جهت ارائه مجدد مدارک در اختیار شما قرار نخواهد گرفت.

مدارک شامل:

  • مقالات ژورنال و کنفرانس
  • ثبت اختراع
  • تالیف و ترجمه کتاب
  • جوایز (المپیاد، جشنواره و ...)
  • مدرک زبان
  • سابقه تدریس
  • مدارک تحصیلی کارشناسی و ارشد (با ذکر معدل و محل تحصیل)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-16.6841.22971.fa.html
برگشت به اصل مطلب