دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/29 | 
تسلیت به خانواده، بستگان و همکاران مرحوم ولی اله اسلامی
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکار بازنشسته آقای ولی اله اسلامی دارفانی را وداع گفته و به دیدار حق شتافته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه مصیبت فقدان وی را به خانواده، بستگان و همکاران محترم ایشان  تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.76238.fa.html
برگشت به اصل مطلب