دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/22 | 
تسلیت به خانواده، بستگان و همکاران مرحومه نسرین هوشمند آرین
با عرض تآسف و تآثر درگذشت همکار بازنشسته خانم نسرین هوشمند آرین را به اطلاع می رساند.
کانون بازنشستگان این ضایعه را به خانواده، بستگان و همکاران آن مرحومه تسلیت عرض نموده و از پروردگار متعال آمرزش و علو درجات برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان محترم مسألت می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.71698.fa.html
برگشت به اصل مطلب