دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/5 | 
تسلیت به خانواده، بستگان و همکاران مرحوم مهندس محمد تقی پور فتح
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکار بازنشسته آقای مهندس محمد تقی پور فتح عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دارفانی را وداع گفته و به دیدار حق شتافته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه مصیبت فقدان وی را به خانواده، بستگان و همکاران محترم ایشان  تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.19192.68010.fa.html
برگشت به اصل مطلب