دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
تسلیت به خانواده، بستگان و همکاران شادروان جانباز سید مهدی میرشفیعی
با نهایت تاسف و قلبی پر از درد مطلع شدیم همکار بازنشسته شادروان جانباز سید مهدی میرشفیعی تسلیم حق شده و به سرای باقی شتافته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت ایران این ضایعه را به خانواده، بستگان و همکاران آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.65103.fa.html
برگشت به اصل مطلب