دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/26 | 
تسلیت به خانواده و بستگان مرحوم سید حسین خراسانی و همسرش
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکار بازنشسته آقای سید حسین خراسانی و همسرش تسلیم حق شده و به سرای باقی شتافته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت ایران این ضایعه را به خانواده و بستگان ایشان صمیمانه تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.65045.fa.html
برگشت به اصل مطلب