دفتر کانون بازنشستگان- دانشگاه
اطلاعیه بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/12 | 
اطلاعیه بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱
 
با عنایت به پیگیری‌های اداره رفاه و مدیریت محترم امور اداری و بر اساس موافقت معاون محترم اداری و پشتیبانی و ریاست محترم دانشگاه در قرارداد سال جدید ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با بیمه سامان پرداخت حق بیمه درمان بازنشستگان دانشگاه به دو طریق ذیل صورت می‌گیرد:
حق بیمه بازنشستگان و افراد تحت تکفل
نوع طرح حق بیمه ماهیانه (ریال) مبلغ پرداختی سهم دانشگاه به بازنشستگان مشمول (ریال) مبلغ پرداختی سهم عضو به ازای هر فرد بازنشسته و افراد تحت تکفل (ریال)
یک ۲۱۸۰۰۰۰ ۱۰۹۰۰۰۰(%۵۰ حق بیمه)  
۱۰۹۰۰۰۰

 
دو ۱۵۸۰۵۰۰ ۷۹۰۲۵۰ (%۵۰ حق بیمه)  
۷۹۰۲۵۰

 
 
با توجه به کسر سهم دانشگاه مبلغ حق بیمه بازنشسته در طرح یک ۱۰۹۰۰۰۰ و طرح دو ۷۹۰۲۵۰ ریال به ازاء هر نفر بیمه شده و افراد تحت تکفل آنان می‌باشد. به استثناء همسر و فرزندان بازنشستگان مؤنث و پدر و مادر کلیه افراد بیمه شده که تماماً توسط خود شخص پرداخت می‌شود.
شرایط و مقررات اصلی بیمه تکمیلی:
۱- دارای بیمه پایه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی باشد.
۲- پرداخت کلیه هزینه ها بر اساس تعرفه های اعلام شده از سوی بیمه باشد.
۳- افراد مجاز به پوشش شامل بیمه شده اصلی، همسر و فرزندان تحت تکفل و والدین آنان می‌باشد.
۴- فرزندان پسر به شرط عدم اشتغال و یا تأهل تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
پ۵- فرزندان دختر تا زمان ازدواج و اشتغال بکار تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
۶- حذف افراد بیمه شده در بین قرارداد فقط به شرط خروج از تکفل و یا فوت بیمه شده امکان پذیر می‌باشد. (به شرط عدم دریافت خسارت)
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.18691.64923.fa.html
برگشت به اصل مطلب